Zmiana nazwy i siedziby Gminnego Ośrodka Kultury

IMG_1108Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce ma nową nazwę. Zmieni również siedzibę Zmiany w statucie tej instytucji uchwalili radni na ostatniej XXVI Sesji Rady Gminy Lubin.

Ośrodek Kultury Gminy Lubin – to nowa nazwa GOK-u. Zmienia się także siedziba. Instytucja przeprowadzi się z Raszówki do Księginic. O wprowadzenie zmian wnioskowała Magdalena Dubińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

– Jest wiele argumentów przemawiających za tymi zmianami. Obecna siedziba jest za mała, by należycie realizować statutowe zadania ośrodka. Poza tym Raszówka, jeśli chodzi o logistykę, nie jest komfortowym miejscem dla większości mieszkańców Gminy Lubin. Myślę, że Ksieginice będą dużo lepszym rozwiązaniem, otworzą przed nami również nowe możliwości w zakresie podejmowanych inicjatyw – mówi Magdalena Dubińska, dyrektor GOK.

Co to potrzeby zmiany nazwy nie było wątpliwości. Ta dotychczasowa utożsamiała ośrodek tylko z jedną miejscowością Gminy Lubin, podczas gdy realizuje zdania kulturalno-oświatowo-artystyczne całej społeczności.

Za zmianami przemawiały także argumenty finansowe.

– Pałac w Księginicach, należący do zasobów Gminy, jest wykorzystany tylko w części, podczas gdy ogrzewamy go w całości, generując niepotrzebne koszty. Teraz, gdy obok GOPS-u, GZUKiM-u i filii Gminnej Biblioteki Publicznej, mieścić się tam będzie także ośrodek kultury, koszty rozłożą się zupełnie inaczej. Z kolei po przeprowadzce GOK dodatkowe powierzchnie w Raszówce zyska biblioteka, która ma wyjątkowo trudne warunki lokalowe  – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Podczas ostatniej sesji przyjęte zostały m.in. uchwały dotyczące zmian w tegorocznym budżecie, Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych GZUKiM-u oraz Strategii Gminy Lubin.

(MG)