Nowa droga wewnętrzna w Niemstowie

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości  Niemstów na działce nr 103. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów robót budowlanych:  konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości od 3,5 do 4,5m, i długości ok 141 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów, utwardzenie poboczy. Wartość prac  to 180 tys. zł, planowany termin zakończenia inwestycji to 20 września.

(RED)