Nowa droga wewnętrzna w Miłosnej wraz z oświetleniem

Trwają roboty budowlane  w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Miłosna, na terenie działek nr 49/3, 49/43, 49/47, 70 wraz z rozbudową oświetlenia”. Inwestycja polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 4 m i długości ok 191 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, dojść do posesji i miejsc odbioru odpadów. Utwardzone zostanie także kruszywem łamanym pobocze na całym tym odcinku. Jednocześnie powstaje kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok. 121 m, będą to cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. Wartość robót  wyceniono na 277 tys. zł. Termin zakończenia prac  to połowa października.

(MF)