Nowa droga wewnętrzna w Goli

Zakończył się już odbiór techniczny nowej drogi wewnętrznej  w Goli. Inwestycja kosztowała 353 tysiące złotych i  zrealizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W praktyce oznacza to, że firma która wygrała przetarg opracowywała dokumentację projektową i na jej podstawie wykonywała jednocześnie przebudowę drogi.

 

To droga na działce nr 126/1. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m i długości 217,6 m. Wykonano także zjazdy indywidualne, dojścia do posesji oraz miejsc odbioru odpadów z kostki betonowej. Inwestycja obejmowała także budowę czterech wpustów deszczowych i czterech studni chłonnych, które stanowią elementy  odwodnienia drogowego. Pobocze zostało utwardzone kruszywem łamanym, zbudowano także  próg zwalniający.

Inwestycja kosztowała 353 tysiące złotych, w całości sfinansowano ją z budżetu gminy. Umowę z wykonawca podpisano w ostatnich dniach czerwca.

To druga inwestycja w tym roku realizowana przez Gminę Lubin w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsza także  dotyczyła drogi wewnętrznej w Goli. W tym systemie urząd organizuje tylko jeden przetarg, co skraca  czas realizacji inwestycji o kilka miesięcy. Dodatkowo wartość umowy to ryczałt, co oznacza, że ewentualne ryzyka niespodziewanych kosztów ponosi wykonawca.   Wcześniej jednak, specjaliści z Urzędu Gminy zajmujący się inwestycjami, poświęcają sporo czasu na opracowanie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarte są w nim  wszystkie oczekiwania dotyczące planowanej inwestycji i projekt wymaga także zatwierdzenia przez urząd.

Gmina Lubin będzie realizowała kolejne inwestycje w tym systemie. Dotyczą one dróg wewnętrznych w Miroszowicach i Osieku.

(SR)