Nowa droga w Ustroniu

Dobiegła końca przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Ustronie na działce nr 45. Wkrótce rozpocznie się odbiór techniczny inwestycji.

Zakres zadania objął rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie nowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3 m na odcinku ok. 255 m oraz budowę linii oświetlenia ulicznego o długości ok 370 m. Zamontowanych zostało 11 punktów oświetleniowych. Koszt zadania wyniósł ok. 550 tys. zł.

(RI)