Nowa droga w Niemstowie

Rozpoczęto inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Niemstów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawiej nawierzchni jezdni bitumicznej na odcinku ok. 600m, wykonaniu chodnika a także wykonaniu elementów odwodnienia drogi (regulacja istniejących rowów z częściowych ich zarurowaniem). Realizacja inwestycji w całości prowadzona jest przez Gminę Lubin na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Lubińskim, przekazującego gminie funkcję inwestora zastępczego nad tą inwestycją. Gmina Lubin przeprowadziła procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót a także w całości finansuje tę inwestycję. Koszt robót budowlanych wynosi 1 511 670,00 zł brutto.

(RED)