Nowa droga w Karczowiskach

Zakończyła się budowa nowej drogi wewnętrznej w Karczowiskach. Inwestycja polegała na zaprojektowaniu i przebudowie drogi wewnętrznej biegnącej śladem działek nr 105/3, 107/2,122/2,156,168/9,169/17 w miejscowości Karczowiska.  Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej na dł. 420 m, budowę oświetlenia ulicznego a także elementów odwodnienia drogi (studnie chłonne). Inwestycja kosztowała 777 360 zł brutto.

(RR)