Nowa droga w Goli

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Gola i tym samym zrealizowano  I i II etap inwestycji. Zakres zamówienia obejmował  kompleksową przebudowę dróg wewnętrznych biegnących śladem działek nr 130/2 i 130/1,  w tym wykonanie następujących elementów: konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3m i długości ok 250m oraz nawierzchni z kostki betonowej „eko” o szerokości zmiennej i długości 190m. Zbudowano także odwodnienie drogowe poprzez wykonanie systemu rozsączającego (wpusty uliczne, studnie chłonne) oraz  pobocze z kruszywa łamanego. To pobocze o zwiększonej retencji. Powstała też kablowa linia oświetlenia ulicznego o długości ok 225m, czyli  9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Wykonano także zjazdy indywidualne  oraz uporządkowano już tereny przyległe po wykonanych pracach. Wartość inwestycji to 562 tys. zł.