Nowa droga i miejsca parkingowe w Szklarach Górnych

Przy budynkach wielorodzinnych w Szklarach Górnych powstanie nowa droga i miejsca parkingowe. Wybudowane zostanie także oświetlenie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 3 tys. m², budowę chodników i dojść do posesji oraz miejsc postojowych.

Powstanie także sieć oświetlenia ulicznego o długości ok. 285 metrów, obejmująca 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED.

W ramach zadania wybudowana zostanie również nowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych.

Obecnie trwają prace polegające na wykonaniu podbudowy jezdni, które prowadzone są jednocześnie przy obydwu blokach.

Realizacja zadania ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Koszt wykonania prac budowlanych oszacowany został na 741 tys. zł