Nowa droga do peronu w Gorzelinie

Dobiega końca modernizacja drogi wewnętrznej w Gorzelinie, prowadzącej do peronu kolejowego w tej miejscowości. W ramach zadania na odcinku ok. 100 m   i szerokości  3,5 m wykonana została nawierzchnia z masy bitumicznej.

Utwardzone tłuczniem kamiennym pobocza będą pełniły funkcję miejsc parkingowych. Roboty budowlane zostaną zakończone do 16.10.2019 r.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, Urząd Gminy zlecił właścicielowi istniejącej linii oświetlenia ulicznego tj. TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS sp. z o.o., jej ponowne uruchomienie.

(RR)