Nowa dotacja z Unii Europejskiej na klub dziecięcy

„Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” – taki tytuł ma nowy projekt Gminy Lubin, który doczekał się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Lubin zajęła bardzo wysokie szóste miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów, na której było 71 projektów z Dolnego Śląska. Klub będzie przez rok bezpłatny dla rodziców. 

Na funkcjonowanie w 2019 roku nowotworzonej placówki przeznaczonej dla dzieci do lat 3 gmina otrzyma 347 040,75 zł. Wkład własny wyniesie 66 868,00 zł czyli 15% całkowitej kwoty przedsięwzięcia.  W klubie będą organizowane zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku do 3 lat oraz zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki  oraz konsultacje z fizjoterapeutą i logopedą. Projekt zakłada, że przez 12 miesięcy jego trwania koszt pobytu dziecka w klubie dziecięcym będzie zerowy  dla rodzica. Okaże się to z pewnością dużym wsparciem dla mieszkańców gminy.

W tym roku trwa remont tego obiektu  i jest on dostosowywany do potrzeb dzieci i wyposażany w niezbędne sprzęty i urządzenia. Przypomnijmy, że na prace budowlane i adaptacyjne budynku, gmina pozyskała wcześniej dofinansowanie z innego źródła tj. ze środków krajowych w ramach programu „MALUCH+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowe dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego.

(DP, SR)