Niezwykły ołtarz w Osieku

W kościele parafialnym w Osieku, w dniu 24 stycznia zakończył się I etap, realizowanej od roku niecodziennej inwestycji. Parafianie zachęceni przez biskupa legnickiego i swojego księdza proboszcza, postanowili uzupełnić wyposażenie swojej parafialnej świątyni o jeden niezwykle ważny element, związany historycznie z początkami funkcjonowania kościoła w Osieku (XV w.). Tym elementem jest tryptyk świętych dziewic.

W świątyni w Osieku powstaje wierna kopia tryptyku „św. Dziewic z Osieka”, znajdującego się obecnie w muzeum Narodowym we Wrocławiu. W szafie tryptyku zobrazowano rozmowę między Matką Zbawiciela a świętymi, zmarłymi śmiercią męczeńską za wiarę. Maria z Dzieciątkiem na ręku, stojąca na lwie znajduje się między świętymi Katarzyną (z lewej) i Barbarą (z prawej), które depczą swoich prześladowców: Maksencjusza i Dioskura. Na awersach skrzydeł (od lewej) umieszczono wyobrażenie św. Małgorzaty na smoku, dzierżącej pierwotnie oręż zwycięstwa nad złem – krzyż, i (od prawej) św. Doroty stojącej na swym kacie Suprycjuszu odbierającą od chłopca znak prawdziwości wyznawanej wiary – kosz rajskich owoców. Czas powstania określa się na około 1495. Przedstawienia szafy i awersów skrzydeł rzeźbione, odwroccia skrzydeł malowane. Drewno użyte do szaf jodłowe, figury wykonano z drewna lipowego. Zaprawa kredowo-klejowa, złoto płatkowe, srebro płatkowo – laserowane. Wymiary szafy: 150 x 116 x 18 (cm).
Tryptyk po II wojnie światowej zabezpieczony w składnicy muzealnej w Lubinie, skąd w roku 1948 przekazany do zbiorów muzeum narodowego we Wrocławiu. W latach 1954 – 1955 tryptyk był konserwowany w pracowni konserwacji Zabytków w Warszawie. W roku 1964 zabezpieczony w Muzeum Śląskim we Wrocławiu. W latach 1955 -1986 prezentowany na wystawie stałej śląskiej sztuki średniowiecznej MNWr. W latach 1987 – 1995 na wystawie „Sztuka śląska XV – XVIII w. ze zbiorów Muzeum narodowego we Wrocławiu”, od 1995 na wystawie stałe „Sztuka śląska XIV – XVI” w MNWr.

W styczniu 2017 kończy się I etap prac. Po przygotowaniu dokumentacji fotograficznej (także w formacie 3D) wykonano pierwsze elementy ołtarza: w świątyni w Osieku stoi już kamienna mensa, na niej nowe tabernakulum, złocona predella ołtarza i figura Marii z Dzieciątkiem. Wyrzeźbione są również figury św.

Katarzyny i św. Barbary (24 stycznia były przez chwilę w kościele w Osieku – jak widać na zdjęciu), które teraz będą poddane malowaniu i złoceniu. Większość prac finansują parafianie. I etap prac w wysokości 50 tysięcy złotych dofinansowała fundacja Polska Miedź. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec br.

Więcej informacji: www.parafiaosiek.pl