Niewybuchy w zabytkowej fosie w Raszowej

O tę inwestycję mieszkańcy Raszowej zabiegali od wielu lat. Położona w zabytkowym parku fosa, nie tylko straszyła swoim wyglądem, ale także stanowiła zagrożenie dla mieszkańców. Ci najstarsi ostrzegali, że w zbiorniku mogą znajdować się niewybuchy z okresu II wojny światowej i jak się okazało nie mylili się.

Podczas rozpoczęcia prac restauratorskich znaleziono 30 granatów odłamkowych, 8 pocisków artyleryjskich kal. 80 mm, jeden pocisk artyleryjski kal. 75 mm i cztery  sztuki amunicji karabinowej. Wszystkie niewybuchy w dniu znalezienia zostały wywiezione przez pogotowie saperskie na poligon i zutylizowane.

Park w Raszowej, gdzie znajduje się fosa stanowi część terenu wpisanego do rejestru zabytków, na którym wzniesiony był pod koniec XVII wieku barokowy pałac dla Jerzego von Lüttichau.

Budowla otoczona była fosą, a do pałacu prowadziły trzy mosty ze wschodu i zachodu oraz od mauzoleum rodowego.

Przebudowany na przełomie XIX i XX wieku pałac, pod koniec II wojny światowej, w styczniu 1945, został niemal doszczętnie zniszczony w wyniku bombardowań. Całkowitemu uszkodzeniu uległo również mauzoleum rodowe usytuowane w południowo-wschodniej części parku.

Działania związane z odbudową fosy w Raszowej swoim zakresem obejmują wykonie prac melioracyjnych, polegających na oczyszczeniu  zbiornika, pogłębienia go oraz umocnienie skarp narzutem kamiennym.

Na ten cel Gmina Lubin uzyskała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota umowna zadania wynosi 776 tys. zł, z czego prawie 392 tys. pochodzić będą z preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a 146 tys. z bezzwrotnej dotacji przyznanej gminie przez WFOS.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest koniec września bieżącego roku.

(RR/MG)