Nieruchomość zabudowana w Siedlcach do sprzedaży

Do sprzedaży przeznaczone zostały udziały w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubin.

Działka zlokalizowana jest w strefie zainwestowania wiejskiego.  Działka zabudowana jest czterema budynkami gospodarczymi. Działka to sześciobok kształtem zbliżony do prostokąta. Dostęp do  nieruchomości bezpośrednio z drogi asfaltowej.  W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa wielorodzinna. Działka nie jest uzbrojona.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szczegóły w załączniku:

Wykaz (PDF)

Wykaz (DOC)