Nieruchomość w Miłoradzicach do sprzedaży

Wójt Gminy Lubin publikuje wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Lubin przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN/U34 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową oraz przeznaczeniu uzupełniającym pod zabudowę zagrodową.

To działka o powierzchni 1148 m² , nieregularny wielobok. Teren płaski porośnięty trawami. Na działce rosną drzewa liściaste, których koszt ewentualnej wycinki jest porównywalny z ich wartością handlową. Przez działkę przebiegają fragmenty sieci: kanalizacyjnej oraz energetycznej. Cena wywoławcza nieruchomości netto 30 500,00 zł. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07 maja 2018 r. Poniżej publikujemy całościowy urzędowy wykaz.

Wykaz Miłoradzice 27.03.18