Nieruchomość położona w Chróstniku do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na teren dodatkowy w Chróstniku

Wykaz nr 1 Chróstnik