Nieodpłatne szkolenia komputerowe

Ogłoszono nabór chętnych do udziału w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych. Ich uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Gminy Lubin, który ukończył 25 lat. Projekt będzie zrealizowany, jeśli zainteresowanych udziałem będzie co najmniej 150 osób. Zachęcamy do zapisów.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów, czy korzystania z usług publicznych w sieci. Szkolenia są przewidziane  dla 12-osobowych grup, po 12 godzin szkoleniowych. W ofercie jest sześć szkoleń:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową, blog
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Do udziału w szkoleniu mogą być zgłaszani pracownicy urzędu i gminnych instytucji a także rodzice uczniów, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń oraz inni zainteresowani mieszkańcy. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca, do godz. 15.30 telefonicznie 76 8403 125, osobiście w urzędzie w pokoju 120 lub mailowo hofman@archiwum.ug.lubin.pl.

(RED)