Nielegalny transport odpadów

Mieszkańcy Dąbrowy Górnej złożyli doniesienie do Urzędu Gminy w Lubinie o pojawieniu się w ich miejscowości odpadów niewiadomego pochodzenia. Miały one trafiać do jednego z gospodarstw na terenie tej miejscowości. Informacje się potwierdziły. Dziś zatrzymano jeden z takich transportów.

W dokumentach przewozowych tira wiozącego odpady z Niemiec wskazano innego odbiorcę, jednak auto zatrzymało się na jednej z posesji w Dąbrowie Górnej. Właściciel gospodarstwa twierdzi, że to pomyłka – jednak kilka palet – za jego zgodą – rozładowano jeszcze przed przyjazdem policji.

W  magazynie znajdowały się odpady przywiezione wcześniej, co najmniej trzema transportami. W tym przypadku właściciel stwierdził, że przechowuje śmieci na prośbę kolegi i wkrótce mają one zostać usunięte.

O nielegalnie gromadzonych odpadach powiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, postępowanie prowadzić będzie policja a Urząd Gminy wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie.

(MG)