Nawet 6 tysięcy na projekty związane z walką z koronawirusem

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2020” organizowanym przez Fundację Wrzosowa Kraina wspierane będą projekty, związane z walką z epidemią koronawirusa i przeciwdziałające negatywnym jej skutkom, które również inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

Wnioski będą przyjmowane od 20 maja do 20 czerwca 2020 r., do godziny 23:59 i będzie można jest składać elektronicznie, wyłącznie za pomocą generatora, który jest dostępny na www.system.dzialajlokalnie.pl oraz na www.wrzosowakraina.pl.

Konkurs obejmuje teren dziewięciu gmin: Bolesławca [gm. wiejska], Chocianowa, Chojnowa [gm. wiejska i gm. miejska], Gromadki, Kunic, Lubina [gm. wiejska], Miłkowic i Przemkowa.

Dotacje będą przyznawane w maksymalnej kwocie do 6.000 zł dla jednego realizatora, na granty przeznaczono w sumie 55 tysięcy złotych.

Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna albo ośrodek pomocy społecznej, grupy nieformalne, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Projekty będą mogły trwać minimalnie 3 m-ce a maksymalnie 6 m- cy i będą mogły być realizowane od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

W konkursie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią. Projekty ukierunkowane na działania, które przewidują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.

W tej wyjątkowej tegorocznej edycji w przypadku, gdy projekt nakierowany jest na walkę z epidemią i jej społecznymi skutkami, a w 2020 r. wszystkie wnioski powinny zakładać m. in. taki cel, wyjątkowo nie wymaga się od wnioskodawców wykazywania wkładu własnego finansowego, a jedynie wkład własny w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy wynoszącej łącznie minimum 25% wartości dotacji.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje trwają od 11 maja do 20 czerwca br, e-mail: dzialajlokalnie@wrzosowakraina.pl tel. 608 640 901

Ośrodek Działaj Lokalnie

Fundacja „Wrzosowa Kraina”

59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

tel.   500 206 128, 76 818 45 41

www.wrzosowakraina.pl

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek działaj Lokalnie Fundację Wrzosowa Kraina.

Do pobrania:

Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2020

Wniosek DL 2020

Harmonogram Gm. Lubin