Nasi sołtysi w Brukseli

Na zaproszenie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu, troje naszych sołtysów miało okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Wcześniej trzeba było wypełnić specjalne ankiety i formularze, na podstawie których wybrano uczestników dwóch delegacji.

W pierwszej delegacji Gminę Lubin reprezentował Dariusz Olszak sołtys Osieka i  Czesław Niemiec sołtys Bukownej, w drugiej delegacji była Irena Dworak sołtys Księginic. Podczas tych wizyt sołtysi zapoznali się z działaniami Komisji Europejskiej oraz byli informowani o podejmowanych prze nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców. Szczegółowa tematyka wyjazdów obejmowała m.in. aktualne wyzwania Unii Europejskiej, przyszłość wspólnej polityki rolnej, unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, czy też ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich.

(RED)