Narodowe Czytanie 2017 w Raszówce

Zapraszamy do udziału w VI edycji Narodowego Czytania, które odbędzie się 1 września w piątek
o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Raszówce. Wspólnie czytać będziemy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Każdy, kto przyniesie na uroczystość Narodowego Czytania swój egzemplarz tego dzieła otrzyma pamiątkową pieczęć wydaną specjalnie na tę okoliczność.

Z inicjatywy pana wójta Tadeusza Kielana, Ośrodka Kultury Gminy Lubin, Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce oraz dzięki zaangażowaniu zespołu Leśne Echo z Raszówki spotkamy się z okazji ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy w 2012 roku. Została ona wówczas zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W kolejnych latach czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, a w ubiegłym roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W tym roku, podczas internetowego głosowania, do wspólnego czytania Polacy wybrali „Wesele”. Publiczna lektura największych polskich dzieł literackich ma na celu propagowanie czytelnictwa, kultury narodowej oraz zachęcenie Polaków do częstszego sięgania po książki, a zaangażowanie autorytetu głowy państwa nadaje wydarzeniu szczególny charakter.

W przygotowania do uroczystości, oprócz instytucji kultury Gminy Lubin, zaangażowało się wiele osób, w tym sołtys, mieszkańcy, nauczyciele i uczniowie z Raszówki oraz radni. Biblioteka oraz  Ośrodek Kultury wspólnie organizują uroczystości w ramach akcji Narodowego Czytania od 5 lat.

Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie odbędzie się także 3 września w Oborze.

IT

Narodowe Czytanie 2017 w Gminie Lubin