„Narodowe Czytanie 2015”

Narodowe Czytanie 2015Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce zapraszają na uroczystość z okazji „Narodowego Czytania”, która odbędzie się 5 września od godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Raszówce.

Narodowe czytanie, to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.

Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

„Lalkę” Bolesława Prusa usłyszymy w interpretacji zespołu „Leśne Echo”, gości oraz organizatorów.

Na zakończenie każdy otrzyma pamiątkowy „SMS od pana Prusa”.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji Narodowe Czytanie, która w latach ubiegłych organizowana była w tysiącach miejsc na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju. W Gminie Lubin już po raz trzeci włączamy się w ten piękny, ogólnopolski projekt.

IT