Narkotyki? To mnie nie kręci!

Gmina Lubin przystąpiła do Ogólnopolskiej  kampanii pod hasłem: Narkotyki? To mnie nie kręci!  Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania.  Dzięki specjalnym zajęciom profilaktycznym, ulotkom i plakatom do młodzieży trafi sugestywny przekaz, obrazujący katastrofalne skutki zażywania dopalaczy.

Specjalne ulotki przygotowano także dla rodziców uczniów, bowiem wiedza o dopalaczach może ustrzec dziecko przed pułapką ich zażywania. Zdecydowana większość młodych ludzi wie, że eksperymentowanie z dopalaczami niesie za sobą bardzo duże ryzyko. Zawierają one bardzo różne substancje psychoaktywne, często nie wiadomo jakie konkretnie, dlatego lekarze nie wiedzą jak odtruwać pacjentów. W dopalaczach znajdowane są m.in. benzyna, trutki na szczury, środki owadobójcze.

– Na zajęciach profilaktycznych nauczyciele będą poszerzać wiedzy uczniów na temat dopalaczy i ich negatywnego działania – mówi Agnieszka Hałas, gł. specjalista zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Lubin. – Nauczyciele będą też  zachęcać uczniów do refleksji nad własnym stosunkiem do dopalaczy oraz nad sensem korzystania z nich.

Akcja dostarczy uczniom także  informacji o tym, na co zwracać uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych a także w sytuacji odczuwanego niepokoju związanego z używaniem substancji psychoaktywnych. Dodatkowym zyskiem z tej kampanii będzie  zachęcenie uczniów do przeprowadzenia analizy własnych wartości i celów, a także poszerzanie ich wiedzy o tym, jak jest się postrzeganym przez innych. Te działania  mogą także  wzmocnić więzi w grupie i  stworzenie sieci wsparcia.

(SR)