Napisz samorządowy projekt, wygraj nagrodę

dasRusza Dolnośląska Akademia Samorządności. Jest ona odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu terytorialnego.

W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 osób w wieku 16 -25 lat, zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego.

Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania.

Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami lub niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które w ostatnich dwóch latach już zrealizowały albo mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy w zakresie samorządności.

Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządności?

Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:

– organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd?

– konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?

– zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem
Jak się można zgłosić i do kiedy?

Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie

Zgłoszenia na adres

mailowy: das@merkury.org.pl

Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 5 października 2016 r.

Szczegóły w załączonym regulaminie:

regulamin-konkursu-das

zaproszenie-das