Najzdolniejsi nagrodzeni

img_1645114 stypendiów przyznanych zostało w ramach 40. edycji Programu Stypendialnego Gminy Lubin. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej gali w Oborze.

Program stypendialny ma już dwudziestoletnią tradycję. Celem jego jest uhonorowanie najzdolniejszych młodych mieszkańców naszej Gminy. W ramach jego 40. edycji Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan przyznał 114 stypendiów, w tym 98 za wysokie wyniki w nauce oraz 9 stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, 5 za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz 2 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Na galę stypendialną zwieńczającą II semestr 2015/2016 zaproszono wszystkich stypendystów.

Osoby, którym zostały przyznane jednorazowe stypendia uzyskały bardzo wysokie wyniki w nauce. Kryteria jakie musiały spełniać osoby ubiegające się o stypendium określone są w uchwale Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów. Najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczniowie szkół średnich – 43 osoby, na kolejnym miejscu uplasowali się gimnazjaliści – 29 osób, kolejna pozycję zajmują studenci – 26 osób.

img_1625Uroczystości wręczenia stypendiów towarzyszyła Gala Wolontariatu podczas której uhonorowani zostali Wolontariusze Gminy Lubin 2016. Uroczystość uświetnił występ muzyka Krzysztofa Figurskiego.

Osoby, które uzyskały stypendia za więcej niż za jeden rodzaj osiągnięć w II semestr 2015/2016

Mikołaj Stasiak,  uczeń gimnazjum otrzymał stypendium naukowe (średnia 5,1), sportowe (karate)  i artystyczne  (Laureat 61 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego etap wojewódzki, Oława, 10.10.2016r.)

Olga Lewandowska, uczennica gimnazjum otrzymała stypendium naukowe  (średnia 5,7) i sportowe (piłka ręczna)

Aleksandra Skibicka, uczennica gimnazjum otrzymała stypendium naukowe (średnia 5,3) i przedmiotowe – laureatka XV Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego, Wrocław, 30.03.2016r.)

Jan Wiącek Jan, uczeń gimnazjum otrzymał stypendium naukowe  (średnia 5,1) oraz przedmiotowe (laureat IV Dolnośląskiego Konkursu Języka Francuskiego, Wrocław, 30.03.2016r.)

Anna Wróblewska, uczennica gimnazjum otrzymała stypendium naukowe (średnia 5,8) i artystyczne (fotoreportaż)

Maja Kowalska, uczennica liceum otrzymała stypendium  naukowe (średnia 5,3), sportowe (biegi) oraz artystyczne (I miejsce w XIX Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej na szczeblu wojewódzkim, Wrocław, 19.02.2016r.,)

Jakub Źrebiec, uczeń szkoły policealnej otrzymał stypendium naukowe  (średnia 5,3)  i sportowe (goalbal)

Natalia Lech, uczennica liceum otrzymała stypendium naukowe (średnia 5,2) i artystyczne (fotografika).

Stypendia sportowe, artystyczne i przedmiotowe

Anna Wróblewka – stypendium artystyczne

Olga Lewandowska – stypendium sportowe

Maja Kowalska – stypendium sportowe, artystyczne

Dominika Swędrak – stypendium sportowe

Natlia Lech – stypendium artystyczne

Martyna Kucharska – stypendium sportowe

Anita Zarzycka – stypendium sportowe

Konrad Czajkowski – stypendium sportowe

Mikołaj Stasiak – stypendium sportowe i artystyczne

Klaudia Hartlieb – stypendium sportowe

Aleksandra Skibicka – stypendium przedmiotowe

Jan Wiącek – stypendium przedmiotowe

Jakub Źrebiec  – stypendium sportowe

Alicja Sroka – stypendium artystyczne

Stypendia naukowe GMNAZJUM: Natalia Grodzka, Jakub Górski, Nikola Komornicka, Mikołaj Stasiak, Magdalena Wiciak, Agata Drozd, Miłosz Jarzębowski, Daria Garbaczewska, Alksandra Skibicka, Katarzyna Drzemicka, Jan Wiącek, Marek Huzar, Oliwia Grolewska, Karolina Warych, Julia Pawlik, Wiktoria Szymańska, Michał Samsonowski, Nikola Paszkowska, Jagoda Wołowiec, Kornel Ciosek, Anna Wróblewska, Krzysztof Urbanik, Mateusz Dydyński, Jakub Dydyński, Wiktoria Haliniak, Klaudia Jędrak, Olga Lewandowska, Dorian Trzebowski, Monika Kotwas.

 

Stypendia naukowe SZKOLY ŚREDNIE: Sebastian Chajec, Alicja Naumowicz, Justyna Zieniewicz, Dominik Stęplewski, Alicja Wysocka, Krystian Skibik, Adrianna Grabowska, Bartosz Dulski, Karolina Majcher, Anna Marciniszyn, Olga Stuchlak, Agata Tokarska, Martyna Szułczyńska, Aneta Kochowicz, Małgorzata Antosz, Malwina Kruk, Patrycja Kubatek, Daria Nowacka, Patrycja Sypień, Urszula Świrk, Natalia Glumińska, Nikola Ostańska, Oskar Ostański, Ewa Antkowiak, Aleksandra Partyńska, Aleksandra Browarska, Piotr Włodarczak, Piotr Nowicki, Aleksandra Mika, Daria Dziadkiewicz, Marlena Dziadkiewicz, Jerzy Kardasz, Paulina Ostrowska, Karolina Szarszoń, Aleksandra Tyrpa, Natalia Krzysztofik, Klaudia Szarszoń, Karolina Kędzierska, Małgorzata Matławska, Maja Kowalska, Natalia Kulicka, Julia Smolak, Natalia Lech.

Stypendia naukowe SZKOŁY POLICEALNE: Jakub Źrebiec

Stypendia naukowe: STUDIA INŻYNIERSKIE I LICENCJACKIE: Joanna Brzozowiec, Dawid Brzemiński, Andżelika Walęcka, Karolina Tomczak, Grzegorz Raduchowski, Patrycja Oślak, Daria Ziemiańska, Agnieszka Janduła

Stypendia naukowe: STUDIA MAGISTERSKIE: Kamil Jaz, Angelika Czesacz, Joanna Baran, Jakub Tkaczyk, Beata Bakinowska, Martyna Mielniczuk, Katarzyna Szejna, Iwona Otfinowska, Katarzyna Mazur, Zuzanna Staneta, Paulina Kornatowicz, Łukasz Sikorski, Martyna Szatarska, Klaudia Kaczmarek, Jakub Jurenc, Szymon Włodarczak, Marta Nowicka.

(red/RO)