Najpiękniejszy wieniec dożynkowy wybrany

skladowice

Zwycięski wieniec dożynkowy ze Składowic

Wieniec dożynkowy ze Składowic wygrał Gminny Konkurs ogłoszony przez wójta Gminy Lubin.

O zwycięstwo w konkursie rywalizowało sześć kompozycji i wszystkie wywarły na jury ogromne wrażenie. – To była naprawdę trudna decyzja, bo wszystkie wieńce były wyjątkowo okazałe. Dopracowane w najdrobniejszym szczególe kompozycje musiały kosztować ich autorów wiele pracy. Były dowodem wyjątkowej wrażliwości estetycznej – mówi Magdalena Dubińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce.

Jurorzy musieli jednak brać pod uwagę kryteria regulaminu, narzucone przez Wojewodę Dolnośląskiego, które uniemożliwiały wykorzystanie jakichkolwiek, innych niż naturalne elementów.

Ostatecznie najwyżej oceniony został Wieniec Dożynkowy ze Składowic. Drugie miejsce zajęła kompozycja ze wsi Siedlce, a trzecie z Czerńca. Wyróżnienia otrzymały Księginice (IV miejsce), Oborze (V miejsce) i Krzeczynowi Wielkiemu (VI miejsce). Przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości od 500 zł za miejsce pierwsze do 300 zł za trzecie i po 100 zł za otrzymane wyróżnienia.

Wieniec ze Składowic weźmie udział w etapie powiatowym konkursu, który 30 sierpnia odbędzie się w Rudnej. Tam wyłoniony zostanie zwycięzca, który reprezentować będzie powiat lubiński w etapie wojewódzkim w Miliczu w dniu 13.09.2015 r.

(MG)