Najbardziej oczekiwana inwestycja drogowa w regionie

s-3-tabliczkaKoniec sierpnia i początek września – to termin rozpoczęcia budowy odcinków drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na terenie Gminy Lubin. Pierwsze plany dotyczące tej inwestycji sięgają lat 80. Dotychczas pozostawały na papierze, ale dziś decyzja o przystąpieniu do rozpoczęcia prac budowlanych stała się faktem.

Budowany odcinek Nowa Sól – Legnica wyniesienie 81,2 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Na terenie gminy Lubin powstanie 11,3 km nowej drogi, na której znajdować się będą trzy węzły umożliwiające włączenie się do ruchu na wysokości miejscowości Owczary, Krzeczyn Wielki i Chróstnik (zadania nr III, IV, V, przebiegające od węzła Lubin Północ, zlokalizowanego w okolicy Owczar przez Oborę, Krzeczyn Wielki (węzeł Lubin Zachód), Chróstnik (węzeł Lubin Południe), Karczowiska do węzła Legnica II A-4).

W ramach zaprojektowanych prac zaplanowano m.in. budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego, wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, a także budowę obiektów inżynierskich, wiaduktów drogowych i przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt.
Wartość obwodnicy Lubina (11,3 km) wyniesie 260.900.000 zł brutto.

W związki z planowanym na przełomie sierpnia i września rozpoczęciem budowy odcinka drogi S-3 km, przebiegającego przez miejscowości Obora, Krzeczyn Wielki i Chróstnik generalni wykonawcy zwracają się prośbą o możliwie jak najszybszy zbiór roślin uprawnych z pól znajdujących się na terenie planowanej budowy, aby uniknąć ich zniszczenia.

(MG, KM)

S3-orientacja-www