Nagrodzimy najlepszych strażaków z OSP

Wójt Gminy Lubin ogłosił konkurs  „Strażak Roku 2017”. Będzie to wyróżnienie honorowe członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym ,w dwóch kategoriach: kobieta i mężczyzna. Kandydatów do nagród zgłaszają  zarządy jednostek, ostatecznego wyboru dokona komisja konkursowa.

O tym, że dziewięć naszych gminnych jednostek OSP, działa prężnie i strażacy są bardzo dobrą wizytówką Gminy Lubin, nie trzeba nikogo przekonywać. Podczas corocznych zebrań sprawozdawczych pod ich adresem pada bardzo wiele słów uznania  i wiele podziękowań.  W szeregach naszych OSP służy 251 osób, w tym 27 kobiet.  Teraz spośród nich wyłoniony zostanie Strażak Roku 2017 w dwóch kategoriach: kobieta i mężczyzna. Oprócz honorowego tytułu i wyróżnienia, wręczane będą także nagrody rzeczowe.

Zgłoszeń kandydatów to tego tytułu dokonują zarządy OSP do 5 maja. Laureatów poznamy podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbędą się w drugiej połowie maja.

Przy wyłanianiu kandydatów do tytułu „Strażak Roku 2017” będą brane pod uwagę:

  • zasługi danego kandydata w rozwój jednostki, osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz działania podnoszące prestiż jednostki,
  • wyróżniające się zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub zwalczaniu innych zagrożeń,
  • zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów strażackich,
  • dokumentowanie dziejów danej OSP,
  • postawa etyczno-moralna kandydata,
  • inne osiągnięcia preferujące danego kandydata.

(SR)

Regulamin Konkursu Strażak Roku 2017