Nagrody w dziedzinie sportu

Ruszył nabór wniosków dotyczących nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2016 roku. Kandydatury można składać do środy, 15 lutego br.

Do nagród i wyróżnień można nominować zawodników w następujących dziedzinach: lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy, warcaby, łucznictwo i strzelectwo. Z kolei wyróżnienie lub nagroda dla trenera oraz działacza sportowego przyznana może być osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, które w ubiegłym roku przyczyniły się do osiągnięcia przez zawodnika lub drużyny wysokiego wyniku sportowego.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określone są w :

  1. Uchwale Nr X/48/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.
  2. Uchwale Nr X/47/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Więcej informacji w tej sprawie oraz wnioski do pobrania dostępne są w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, pokój nr 8 w budynku 6A, w Urzędzie Gminy Lubin, przy ul. Władysława Łokietka 6. Dokumenty można pobrać także za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Załączniki: