Nagrody i wyróżnienia dla sportowców Gminy Lubin

Już po raz dziewiąty wójt Gminy Lubin przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. W tym roku nagrody pieniężne przyznano trzem sportowcom, listami gratulacyjnymi wyróżniono kolejnych trzech zawodników z naszego terenu oraz jednego trenera i dwóch działaczy sportowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubin z 2011 roku, nagrody i wyróżnienia są przyznawane za miejsca medalowe w zawodach, udział w reprezentacji Polski oraz zawodach międzynarodowych oraz za awanse do kolejnych klas w grach zespołowych. Uchwała określa także dyscypliny sportowe, które gmina stara się w ten sposób promować, są to: lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy, warcaby, łucznictwo i strzelectwo.

Przygotowanym z tej okazji listom gratulacyjnym przewodziło motto filozofa Jędrzeja Śniadeckiego „Wszystkie umiejętności wówczas  dopiero pożyteczne się stają kiedy na użytek społeczności obrócone być mogą…” W tym roku decyzją wójta, za ubiegłoroczne osiągnięcia listami i nagrodami pieniężnymi, nagrodzono trzy osoby:

Bartosza Terefelko – warcaby 100-polowe

Mateusza Dziewiatowskiego – piłka nożna

Martę Mazur – lekkoatletyka/biegi

Przygotowano też specjalne listy gratulacyjne dla Agnieszki Kowalewskiej (piłka nożna kobiet), Anny Adamek (piłka nożna kobiet), Krzysztofa Golisa (lekkoatletyka/biegi). Listami gratulacyjnymi nagrodzono także trenera Janusza Przybyło oraz działaczy: Kazimierza Jaszowskiego i Karola Rozmiarka.

Wszystkim nagrodzonym, w ślad za życzeniami z listów gratulacyjnych podpisanymi przez Tadeusza Kielana Wójta Gminy Lubin, życzymy samych sukcesów na niwie sportowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

(SR)