Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół

Z okazji zbliżającego się  Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego nagrodzono statuetkami, dyplomami i premiami pieniężnymi wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów ze szkół i przedszkola Gminy Lubin. Było wiele serdecznych życzeń i przede wszystkim podziękowań za ogrom pracy i wysiłek włożony w edukację i wychowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy Lubin.  

Dzień Edukacji Narodowej ustanowiono 14 października w rocznicę  upamiętniającą powołanie  w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej.  Dzień nauczyciela, to czas kiedy w sposób specjalny  dziękujemy tym, na których opiera się proces edukacyjno-wychowawczy. Dziś więc nagradzano oraz   promowano wspaniałe postawy oraz wzorce,  czyli nauczycieli  którzy  swoją pracę traktują jak misję.

– Dziękuje za Wasz wkład w kształtowanie osobowości naszych uczniów. Za Wasze zaangażowanie i cierpliwość. Życzę Wam jednocześnie bardzo dużo zdrowia i wytrwałości oraz uśmiechu na co dzień i szczęścia – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin. – Jako gmina zawsze bardzo się staramy i wspieramy wszelkie Wasze inicjatywy i próbujemy jak najszybciej rozwiązywać wszystkie problemy. Teraz najważniejsze dotyczą rozbudowy szkół w związku z reformą oświaty. Opracowujemy już dokumentację rozbudowy placówek w Raszówce i Szklarach Górnych, w przyszłym roku planowane są już prace budowlane i remonty w kolejnych szkołach.

W uroczystości wręczania nagród i wyróżnień oprócz wójta wzięli udział: Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Sylwia Pęczkowicz-Kuduk wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Zofia Marcinkiewicz przewodnicząca komisji oświaty oraz radny Jan Olejnik. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność.

– Szkoły Gminy Lubin szczycą się tym, że mają bardzo dobrą kadrę. Muszę powiedzieć, że trochę Wam także zazdroszczę dobrej współpracy z gminą. Gratuluje Wam i wójtowi – mówiła Beata Goldszajd przewodnicząca ZNP.

– Edukacja jest jak niepodległość, której setną rocznice obchodzimy w tym roku. Bez edukacji nie ma historii, wartości, społeczności. W Gminie Lubin docenia się jednak tę dziedzinę. Nauczyciele mają największe na Dolnym Śląsku, o ile nie w całej Polsce, dodatki do pensji. Należą się i Wam i wójtowi brawa – dodawał Ryszard Lis przewodniczący nauczycielskiej Solidarności.

Na spotkanie zaproszono dyrektorów wszystkich gminnych szkół i przedszkola oraz wyróżniających się nauczycieli z każdej placówki. W tym roku Nagrodą Wójta Gminy Lubin wyróżniono rekordową liczbę, bo aż 8 osób: Krystynę Szarowską, Mateusza Marciniaka, Irenę Wituszyńską, Danutę Kasperską, Małgorzatę Zapiór, Annę Kraszewską, Agnieszkę Świrską oraz Małgorzatę Stachowską – Sochę. W uzasadnieniu przyznania nagród i statuetek mówiono: „ To  osoby nad wyraz  aktywne, ambitne i kreatywne, wymagające od siebie ale też od innych, które w gąszczu codziennych obowiązków znajdują czas na realizację nowych przedsięwzięć, pomysłów odpowiadających oczekiwaniom uczniów.”

Miniony rok szkolny był także czasem kiedy w jednostkach oświatowych realizowanych było wiele dodatkowych projektów edukacyjnych, niektóre z nich to: Edukacja przez szachy – Program Szach- mat, Program Akademia Żaczek, nowy projekt realizowany za środki unijne Rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin, Umiem Pływać, SKS, Mały Mistrz, Sprawny Dolnoślązaczek, Pracownia Przyrodnicza.

Realizacja tych i szeregu jeszcze innych projektów autorskich oraz innowacji pedagogicznych wymagała od  wszystkich dyrektorów, szczególnego zaangażowania i nadzoru nad ich prawidłową realizacją. W uznaniu za realizację dodatkowych przedsięwzięć przyznano czterem dyrektorom  szkół  nagrody Samorządu Gminy Lubin. Otrzymali je: Elżbieta Piasny, Lucyna Szudrowicz, Elżbieta Młynek i Katarzyna Foryś.

W gronie wyróżnionych za działalność w roku szkolnym 2017/2018 nie mogło zabraknąć szerokiego grona nauczycieli reprezentujących wszystkie gminnych jednostki oświatowe. To osoby szczególnie mocno zaangażowane w pracy z uczniem i na jego rzecz, osiągające wiele sukcesów pedagogicznych, wyróżniające się w swojej pracy edukacyjno-wychowawczej, często podejmujące wiele dodatkowych przedsięwzięć i cieszące się dużym uznaniem uczniów, kierownictwa szkoły oraz  organu prowadzącego.

  • Gimnazjum w Lubinie:  Bogusława Sobol, Monika Kowalczyk, Marta Mazur
  • SP w Niemstowie: Mirosława Korzeniowska,  Dorota Kusio, J. Halina Bezwerchna, Jolanta Wojtal
  • SP w Raszówce: Anna Dobrzyńska, Piotr Widz, Marta Madejska, Beata Pytlk
  • SP w Szklarach Górnych: Danuta Więczkowska, Anna Kosacz- Gol, Agata Szymańska
  • SP w Krzeczynie Wielkim: Kamil Lis, Małgorzata Szeliga, Adrianna Rataj
  • SP w Siedlcach: Barbara Szkudlarek, Klaudia Burchard, Karolina Nowak
  • Przedszkole w Raszówce: Lucyna Wolska, Kamila Popielska

Wszystkim nauczycielom życzymy wytrwałości, wielu sukcesów pedagogicznych i wychowawczych i dziękujemy im za dotychczasową pracę!

(SR)