Nabór wniosków na wymianę pieców

Zgodnie z zarządzeniem  wójta Gminy Lubin 20 maja rozpocznie się nabór wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin.

T o już kolejny rok, gdy Gmina Lubin będzie dofinansowywać wymianę pieców. Przypomnijmy, że dotacja może być udzielona na likwidację tradycyjnych pieców węglowych stanowiących główne źródło ogrzewania i zastąpienie ich  ogrzewanie elektrycznym, olejowym lub gazowym, ogrzewaniem węglowym lub peletowym (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%) lub też pompami ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

Wysokość dotacji wynosi  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto. W przypadku inwestycji obejmującej cały budynek wielorodzinny  będzie to  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż iloczyn wyżej określonej kwoty dofinansowania przez liczbę mieszkań wyposażonych w odrębne źródło ciepła

Wnioski można składać w terminie od 20 maja 2019 do 31 lipca 2019 r. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, link do nich publikujemy poniżej.

(SR)

Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie gminy Lubin