Nabór wniosków na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ogłasza nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób bezrobotnych pomiędzy 18 a 50 rokiem życia

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 1 do 5 października 2018r. w sekretariacie urzędu pok. 10.  Dotacje będą finansowane ze środków rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  Średnia kwota dotacji to  17,0 tys. zł
(lubin.praca.gov.pl)

Zasady i kryteria

Formularz dla ubiegających się o pomoc de minimis

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej