Nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż do 30 kwietnia 2019r. trwa rekrutacja osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023” -VIII edycja. Z początkiem maja 2019r. planowane jest rozpoczęcie pierwszych zajęć. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3, w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą prowadzone w formie grupowej (zamkniętej).

 

 

 

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie,
…TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,
  • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających , substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy Powiatu Lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00 celem złożenia deklaracji przystąpienia do Programu lub drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl bądź pod numerem telefonu (76) 847 96 92.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu udzielane są przez  Justynę Miter oraz Elżbietę Kowalską osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pod numerem telefonu (76) 847 96 92.

(pcpr.powiat-lubin.pl)