Nabór personelu do opieki nad uczniami

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: NABÓR PERSONELU DO OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE PRZEWOZÓW DO SZKÓŁ I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Załączniki: