Nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty zadań publicznych

Wójt Gminy Lubin na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Lubin.

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze do Komisji