Na wycięcie drzewa potrzebna zgoda!

Mieszkańcy Gminy Lubin, przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz.1651 j.t.) usunięcie drzewa lub krzewu z własnych nieruchomości bezwzględnie wymaga uzyskania zezwolenia Wójta.

Wnioski na usunięcie drzew lub krzewów wraz z instrukcją ich wypełnienia (karta usługi) dostępne są na stronie internetowej http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakładce sposób załatwiania spraw/usuwanie drzew i krzewów.

Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia podlega wysokiej administracyjnej karze pieniężnej.

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ( 59-300 Lubin, ul. Władysława Łokietka 6a , pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu) lub pod nr tel. 76 8403163; 76 8403128.

(oprac. EJ)