Można składać wnioski o dotacje na prace restauratorskie zabytków położonych na terenie Gminy Lubin

miloradzice30 kwietnia upływa termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Z budżetu Gminy Lubin mogą być udzielane dotacje celowe, jeżeli zabytek ten na stałe znajduje się na terenie Gminy Lubin, jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów oraz posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe.

Dotacje mogą być udzielone osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. Wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy więcej niż jednym zabytku.

Wnioski o udzielenie dotacji odrębnie na każdy zabytek kierowane są do Wójta Gminy Lubin. Należy je składać do 30 kwietnia roku, w którym w wnioskowana jest wyplata dotacji w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Łokietka 6.

W załączeniu wniosek, obwieszczenie oraz uchwała:

Wniosek – zabytki forma edytowalna

wniosek

Obwieszczenie – zabytki