Można składać uwagi do projektu Programu współpracy na rok 2017

herb Gmina Lubin-malyWójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lubin do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2017.

Konsultacje dotyczą „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” i odbywają się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu Programu znajduje się na stronie internetowej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Władysława Łokietka 6 a w pok. nr 8 na I piętrze.

Uwagi do Programu można przedkładać do dnia 7 listopada 2016 roku w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Gminy w Lubinie (adres j/w) lub w wersji elektronicznej na e-mail: hofman@archiwum.ug.lubin.pl lub torz@archiwum.ug.lubin.pl.

program-2017

formularz_uwag_do_projektu

zaproszenie-do-konsultacji