Możliwe odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych

Przypominamy, iż w związku z pandemią koronawirusa, wszystkim mieszkańcom Gminy Lubin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej może zostać udzielona pomoc w formie:

– odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;

– odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

– umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Powyższa pomoc udzielana będzie w formie indywidualnych decyzji.

Na początku marca br. decyzje podatkowe zostały wysłane do części mieszkańców Bukownej, Czerńca, Goli, Gorzelina, Kłopotowa, Niemstowa i Obory. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i  z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy podjął  decyzję, iż wysyłanie  nakazów podatkowych dla reszty mieszkańców zostaje  tymczasowo wstrzymane. Dla osób, które nie otrzymały jeszcze decyzji podatkowej, nie mają ustalonej wysokości podatku ani terminu płatności, nie powstał obowiązek zapłaty, co oznacza, że nieuregulowanie podatku w ustawowym terminie nie niesie żadnych konsekwencji finansowych.

Szczegółowych  informacji dotyczących udzielenia wskazanej wyżej pomocy udzielą Państwu pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy tel. 76 840-31-09 lub 76 840-31-09.