Modernizacja przepompowni w Niemstowie

img_1519Cztery z siedmiu głównych przepompowni ścieków w Niemstowie zostało gruntownie zmodernizowanych. Wymieniono stare, skorodowane zestawy pompowe, które funkcjonowały od ponad 20 lat i nie były w stanie poradzić sobie z gospodarką ściekową, tej rozwijającej się miejscowości. Przepompownie w Niemstowie obsługują również sieć kanalizacyjną Pieszkowa.

Na terenie Gminy Lubinie funkcjonują 103 przepompownie, w samym Niemstowie jest ich 19, w tym siedem głównych. Właśnie te w Niemstowie stanowiły największy problem, z którym borykali się mieszkańcy i służby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

– Sieć ciśnieniowo-grawitacyjna to mechanizm naczyń połączonych. Jeśli mamy awarię w jednej z przepompowni, wszystkie znajdujące powyżej przestają pracować tłumaczy Marek Skowerski z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

Zmodernizowane zostały cztery najniżej położone przepompownie w Niemstowie, znajdujące się działkach nr 679/3, 135/3, 95/1, 703. To właśnie one były od wielu lat były najbardziej awaryjnymi urządzeniami tłoczącymi ścieki w Gminie Lubin.

Obecnie każda z nich wyposażona jest w nowe pompy, energooszczędne i bardziej wydajne od dotychczasowych, znacznie usprawniające pracę przepompowni. Przy mniejszej ilości ścieków pompy pracować będą naprzemiennie, a w przypadku większego napływu równocześnie.

Kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w Niemstowie ma polegać na wymianie pozostałych trzech głównych przepompowani. Wykonanie dokumentacji projektowe tego zadania planowane jest na początek przyszłego roku.

W ostatnich dwóch latach gruntownie zmodernizowana została przepompownia ścieków w Raszowej na dz. nr 174/1, gdzie wymieniony został zbiornik i orurowanie. Nowe pompy tłoczne zainstalowane zostały w Miłosnej dz. nr 91/1 dz. nr 36/1, Wiercieniu dz. nr 517/4, Czerńcu dz. nr 158/1 i Siedlcach dz. nr 311/1.

Priorytetem GZUKiM jest opracowanie w najbliższych miesiącach jak największej liczby dokumentacji projektowych, dzięki którym w roku 2017 zakład będzie mógł ubiegać się o środki zewnętrzne na realizacje inwestycji.

W roku 2017 r. na podstawie wykonywanej obecnie dokumentacji projektowej planowana jest kompleksowa przebudowa przepompowni ścieków w Gorzycy dz. nr 327/1, Krzeczynie Małym dz. nr 120/1 i Krzeczynie Wielkim dz. nr 133/1.

Obecnie dobiegają końca prace projektowe dotyczące przebudowy przepompowni ścieków w miejscowościach: Gogołowice dz. nr 123/3, Gola dz. nr 243/1, Kłopotów dz. nr 107/1, Kłopotów dz. nr 64/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 82/1, Krzeczyn Wielki dz. nr 162/1, Obora dz. nr 434/3, Niemstów dz. nr 225/1, Raszówka dz. nr 316/14 oraz Siedlce dz. 177/1.

W 2015 i 2016 roku wykonano analizę możliwości przebudowy wielu innych wyeksploatowanych przepompowni na terenie gminy Lubin. Uwidoczniła ona poważne przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do prac projektowych.

Konieczne jest uregulowanie spraw własnościowych dotyczących terenów, na których zlokalizowane są przepompownie ścieków i wytyczenia dróg dojazdowych do tych obiektów.

Powyższe problemy dotyczą miedzy innymi  wymagających natychmiastowej  modernizacji pompowni w miejscowościach Krzeczyn Wielki dz. nr 156/18, Krzeczyn Wielki dz. nr 313/37, Raszówka dz. nr 35 i Lisiec dz. nr 652/1. GZUiK rozpoczął już działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości.