Modernizacja oczyszczalni w Szklarach Górnych zakończona

To kolejna bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, którą udało się zrealizować.  Zakończono procedury odbiorowe zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych”.

Przebudowa oczyszczalni w Szklarach Górnych była od wielu lat koniecznością. Rozpoczęta w kadencji 2010 – 2014, również wtedy utknęła w martwym punkcie. W magazynach oczyszczalni znajdowały się zapakowane fabrycznie nowe urządzenia, które czekały na uruchomienie.

Dopiero obecne władze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin oraz referatów inwestycji i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy doprowadziły inwestycję do szczęśliwego finału, pozyskując na ten cel pieniądze ze środków Unii Europejskiej.

– To jedna z największych i najbardziej kosztownych inwestycji przeprowadzonych w naszej gminie w ostatnich latach. Bardzo się cieszę z jej zakończenia, ponieważ była ona niezwykle istotna dla mieszkańców. Niejednokrotnie słyszałem, że oczekiwana jest bardziej od modernizacji drogi powiatowej. Koniec tego zadania oznacza zakończenie uciążliwych problemów mieszkańców, znaczące ograniczenie zanieczyszczenia środowiska i możliwość wykonywania nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Inwestycja objęła budowę i przebudowę obiektów oraz urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni m.in. reaktora biologicznego BIOMARIN, jak również zagospodarowanie terenu wraz drogami, chodnikami, zielenią i małą architektura oraz oświetleniem. Powstał także nowy budynek socjalno-technologiczny.

Inwestycja kosztowała 2 mln 886 tys. zł.

Zadanie dofinansowane zostało w 63 proc. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

(MG/RI)