Młodzieżowa Rada Gminy po ślubowaniu

– Pokładamy w was wielkie nadzieje, jesteśmy przekonani, że wasze świeże spojrzenie pozwoli rozwijać się Gminie Lubin jeszcze dynamicznej, a preferencje i oczekiwania młodych ludzi będę eksponowane wyraźniej niż dotychczas – mówił wójt Tadeusz Kielan, podczas inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Lubin.

Szef gminnego samorządu podkreślił, że głos mieszkańców ma fundamentalne znaczenie w tworzeniu gminnej polityki społecznej, inwestycyjnej i kulturalnej.

– Mamy już radę seniorów, radę sołtysów, brakowało nam wyłącznie głosu przedstawicieli młodzieży. Bardzo się cieszę, że nasze spotkanie, w końcu doszło do skutku. Gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy – mówił Tadeusz Kielan.

Wójt Gminy Lubina wraz zastępcą Bartoszem Chojnackim, przewodniczącym Rady Gminy Norbertem Grabowskim oraz radnym Patrykiem Jarkowcem wręczyli młodym radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie radni złożyli ślubowanie.

Wybrane zostały władze Młodzieżowej Rady Gminy. Na przewodniczącego powołano Wojciecha Rysia, wiceprzewodniczącą została Katarzyna Jarkowiec, a sekretarzem Nikola Koza.

Na pierwszej sesji wybrany został także delegat Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na II Dolnośląski Kongres Młodzieży, który w dniach 6-7 października 2020 r. odbędzie się w Krzyżowej.

Naszym przedstawicielem będzie Miłosz Abramczuk.

Tematem, którym w pierwszej kolejności chcą zająć się młodzi radni jest optymalizacja rozkładu jazdy i dostosowanie go potrzeb uczniów, dojeżdżających do szkól w Lubnie.

Zgodnie za statutem, celem Młodzieżowej Rady Gminy Lubin jest upowszechnienia idei samorządności wśród młodzieży oraz jej integracja, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych, zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących problemów młodzieży oraz umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym Gminy Lubin.

 

Skład Młodzieżowej Rady Gminy  w kadencji 2019 – 2021

 1. Dawid Herejczak
 2. Izabela Kożewnikow
 3. Katarzyna Jarkowiec
 4. Nikola Szczygieł
 5. Michał Boczniewicz
 6. Marco Erkens
 7. Wiktoria Ogłozińska
 8. Agata Słota
 9. Kaja Jężak
 10. Zofia Świerzowska
 11. Maciej Marciniak
 12. Nikola Koza
 13. Miłosz Abramczuk
 14. Wojciech Ryś
 15. Jakub Skibik