Młodzieżowa Rada Gminy – nadal można składać zgłoszenia

O kolejne cztery tygodnie przedłużono termin, w czasie którego można dokonywać zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Ostateczny termin mija w poniedziałek 17 lutego. Będzie to pierwsze tego typu gremium w historii Gminy Lubin, dlatego gorąco zachęcamy młodzież w wieku od 14 do 21 lat do ubiegania się o status młodzieżowego radnego.

Przypomnijmy, że  Radni Gminy Lubin uchwalili  w ubiegłym roku statut określający tryb wyboru członków i zasady działania Młodzieżowej Rady. Będzie to organ o charakterze konsultacyjnym. Jej statut zakłada m.in., że rada będzie miała 15 członków i jej kadencja będzie trwała dwa lata. Pierwsza kadencja jednak  będzie trochę krótsza i zakończy się 30 września 2021.  Młodzieżowi radni muszą mieć nie mniej niż 14 i nie więcej niż 21 lat, kontynuować edukację i mieszkać na terenie Gminy Lubin. Kandydatów mogą zgłaszać, m.in. kluby, stowarzyszenia, OSP, sołtysi, samorządy szkolne. Wyborów dokona komisja powołana przez wójta, która będzie brała pod uwagę np. wyniki w nauce, olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność pozaszkolną i wolontariat.

Poniżej ogłoszenie o przedłużeniu terminu i nowy terminarz wyborów.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIN

O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN NA I KADENCJĘ W LATACH 2020-2021

 

  1. Wyznacza się nowy termin na składanie zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin na I kadencję w latach 2020-2021 do dnia 17 lutego 2020 r.
  2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin, w brzmieniu załącznika do niniejszego ogłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia oraz dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,15533,idmp,282,r,o oraz w Biurze Rady Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 115,116.

Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru radnych Młodzieżowej Rady Gminy Lubin można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 84-03-150, e-mail: jedrak@archiwum.ug.lubin.pl

z up. WÓJTA

/-/ Bartosz Chojnacki

Zastępca Wójta

Data wykonania

czynności wyborczych

 

Treść czynności

 

2 grudnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów i kalendarzu wyborczym

 

3 grudnia 2019 r.

 

Powołanie Komisji do przeprowadzenia wyborów

 

od 4 grudnia 2019 r.

do 17 lutego 2020 r.

 

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

 

24 lutego 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zgłoszonych do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin z podziałem na okręgi wyborcze

 

25 lutego 2020 r.

 

Przeprowadzenie wyborów przez powołaną Komisję

 

28 lutego 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin