Mleczne warsztaty w przedszkolu

P1090644Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce oraz jego lubiński odział  przystąpiły do projektu „Dzieciaki Mleczaki” przygotowanego przez Polską Izbę Mleka. Zadaniem projektu jest przede wszystkim promowanie picia mleka oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat ogromnych wartości odżywczych w nim zawartych.

„Pij mleko będziesz wielki” – pod tym hasłem odbyły się warsztaty przygotowane i poprowadzone nauczycielkę Anitę Jakubiak. Zabawny i przykuwający uwagę sposób prowadzenia warsztatów przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat wartości odżywczych nabiału oraz propagowania zalet płynących z picia mleka.

Spotkanie  rozpoczęło się zabawnym tańcem w wykonaniu krowy Mleczusi Dobrusi, która zaprosiła do zabawy wszystkie dzieci. Następnie Mleczusia zapoznała przedszkolaki z  prezentacją multimedialną o mlecznych tajemnicach. Dzieci dowiedziały się, od jakich zwierząt pochodzi mleko, gdzie pasą się i mieszkają krowy oraz co to jest nabiał. Podsumowaniem prezentacji był krótki quiz sprawdzający pamięć i wiedzę dzieci.

Nie zabrakło również konkursów z nagrodami, którymi były gadżety przesłane przez organizatorów projektu. Dzieci rozpoznawały mleko zmysłem smaku, przemieniły się w kotki, pijące mleczko ze spodeczka oraz odpowiadały na trudne pytania Mleczusi Dobrusi. Za każde dobrze wykonane zadanie otrzymywały nagrodę.

Całości dopełniała barwna scenografia przedstawiająca pastwisko i pasące się na nim krowy, owce i kozy. Stało się Już tradycją, że podczas różnorodnych imprez przedszkolnych przebierają się także panie i dzieci. I tym razem wszyscy tworzyli zgraną, krówkową paczkę w biało-czarnych strojach i opaskach na głowach.

Marta Heksel