Mistrz recyklingu – konkurs dla szkół podstawowych

Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.  W tym roku akcja informacyjna koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

 

Zachęcamy uczniów i nauczycieli klas IV – VII szkół podstawowych do zgłaszania swoich ekozespołów do udziału w konkursie. To publiczna kampania edukacyjna zgodna z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa  ochrony środowiska i związanych z nim ustaw. Będzie to już czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do połowy stycznia przyszłego roku. Konkurs zakończy się pod koniec marca. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami. Rozwiązują także cztery gry edukacyjne w formie aplikacji internetowych. Szczegóły dotyczące konkursu oraz jego regulamin można pobrać z załączników na końcu informacji.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że żyjemy w świecie nowoczesnych technologii. Otacza nas świat urządzeń. Wiele z tych urządzeń zawiera różne metale. Bez metali nie byłoby współczesnej techniki i technologii. Pierwotne surowce mineralne, czyli rudy metali są nieodnawialnym bogactwem, a ich złoża w wyniku eksploatacji ciągle się zmniejszają. Jednak metale można odzyskać i poddać recyklingowi. Mówimy wtedy o surowcach wtórnych. Odzyskując surowce wtórne, oszczędzamy zasoby pierwotne bogactw naturalnych naszej planety.

(SR)

Informacja o konkursie nt. recyklingu

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO 2017