Ministerialna dezynfekcja

Do Szkół Podstawowych w Siedlcach i Krzeczynie Wielkim dotarły już automatyczne dozowniki płynu do dezynfekcji, przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takie urządzenia docelowo trafią do wszystkich szkół Gminy Lubin.

W ramach ministerialnej inicjatywy szkoły, które zgłosiły zapotrzebowanie, zostały w pierwszym etapie wyposażone w płyn dezynfekujący, a w  kolejnym etapie  rozpoczyna się montowanie  dyspenserów – urządzeń do samoczynnego aplikowania płynu dezynfekcyjnego. Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Lubin uzyskały deklaracje otrzymania po jednym tego typu urządzeniu, które zamontowane zostanie  przy wejściu do budynku szkoły.

Jako pierwsze, w ramach działania MEN, w dozowniki wyposażone zostały Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

– Dyspensery idealnie przydadzą się podczas zakończenia roku szkolnego i przejdą swój pierwszy poważny test. Podobnego rodzaju urządzenie, kupione z własnych środków, działa już w Szkole Podstawowej w Raszówce. Ta największa szkoła Gminy Lubin otrzyma również dodatkowy dyspenser z puli MEN – mówi Barbara Tórz, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia UG w Lubinie.

Po upływie czasu bezpłatnego używania szkoły mają możliwość podjęcia decyzji o dalszej współpracy z zakresie użytkowania sprzętu. Użyczającym dyspensery jest Polfa Tarchomin SA.