Minister rolnictwa przedstawił tegoroczny harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020

Działanie „Współpraca”, na które można składać wnioski od 13 stycznia do 21 lutego rozpoczyna tegoroczny harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.  W pierwszym kwartale zostaną uruchomione nabory wniosków na rozwój gospodarstw rolnych – inwestycje nawadniające oraz inwestycje dotyczące racjonalizacji produkcji – na przykład poprzez zakup maszyn i urządzeń. Kontynuowane będą także nabory dla działań premiowych (na rzecz młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).

W działaniu Współpraca” do wykorzystania pozostało ponad ¾ środków z prawie 88 milionów euro przeznaczonych w PROW 2014-2020. .

Tak, jak w poprzednich latach, wraz z kampanią naborów wniosków o płatności bezpośrednie (15 marca – 15 maja), w ramach PROW 2014-2020 będzie można aplikować o wsparcie na działania obszarowe (ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, działania leśne). Co istotne, od 15 marca do 15 maja rolnicy po raz pierwszy mogą składać wnioski o wsparcie na rzecz dobrostanu zwierząt.

W drugiej połowie roku odbędą się nabory o wsparcie na rzecz rozwoju usług rolniczych, tworzenie grup i organizacji producentów czy też przetwórstwo w ramach RHD.

Szósty rok

Rozpoczyna się szósty rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do wydania jest ok. 58,8 mld zł. Od początku jego realizacji zostało złożonych ponad 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę ok. 49,5 mld zł, natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji to 3,8 mln na kwotę blisko 36,4 mld zł.

Od początku realizacji PROW 2014-2020 na konta beneficjentów wpłynęło ok. 23,8 mld zł, co stanowi ok. 40,82% dostępnego budżetu. W analogicznym okresie dla PROW 2007-2013 (przy założeniu, że do końca wdrażania pozostały cztery lata, zgodnie z zasadą n+3), poziom wydatków był tylko nieznacznie wyższy i wynosił ok. 42,39%. Poziom wydatków, dla zakończonego w 2015 roku PROW 2007-2013, wyniósł blisko 100%. Prace Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są ukierunkowane są na pełne wykorzystanie budżetu UE.

Na ten i na przyszły rok

Przedstawiony w pierwszej połowie stycznia harmonogram planowanych naborów wniosków do końca 2020 roku ma ułatwić rolnikom, przetwórcom i przedsiębiorcom przygotowanie się do zaplanowania inwestycji i aplikowania o pomoc. W harmonogramie zawarto także propozycje terminów naborów wniosków na 2021 rok, których realizacja zależy od wyników naborów wniosków w roku 2020.

Szczegóły dotyczące wszystkich terminów proponowanych naborów wniosków znajdują się w Harmonogramie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Popularny jak dopłaty obszarowe

Poziom kontraktacji wynosi 62,44% dostępnego budżetu. Najpopularniejsze działania, czyli takie, na które rolnicy złożyli najwięcej wniosków, to dopłaty obszarowe (płatności ONW to ponad 85% wszystkich złożonych wniosków). Duże jest także zainteresowanie wsparciem w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych i Restrukturyzacji małych gospodarstw.

W ubiegłym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podniosło kwoty wsparcia w działaniach skierowanych dla młodych rolników oraz nowych przedsiębiorców z obszarów wiejskich. Spowodowało to wzrost zainteresowania uzyskaniem tego typu wsparcia.

Lokalne inicjatywy

Dzięki PROW 2014-2020 rozwijana jest także infrastruktura lokalna oraz lokalne inicjatywy, m.in. o charakterze kulturalnym. W ostatniej modyfikacji Programu zdecydowano się na wzrost budżetu działań, których wdrożenie powierzono samorządom województw. Zmiany te mają na celu jak najefektywniejsze wydawanie dostępnych środków, gdyż PROW 2014-2020 nadal dysponuje znaczącym budżetem.

Jesteśmy w czołówce państw członkowskich jeśli chodzi o finansowanie działań inwestycyjnych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Realizacja i rozliczenie takich działań wymaga wysiłku i zaangażowania, są też czasochłonne. Wdrażanie skomplikowanych działań inwestycyjnych, to również wyzwanie dla rolników i przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

(źródło: DODR)