Mimo deszczu susza dotyka rolnictwo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach informuje, że w okresie raportowania od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 roku stwierdzono wystąpienie suszy.

Występujące niedobory wody powodują, że susza w dalszym ciągu notowana jest w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych i w mniejszym stopniu wśród drzew owocowych.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -47 mm. W analizowanym okresie sześciodekadowym wartość KBW uległa zwiększeniu o 28 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 IV-31 V) oraz o 53 mm w stosunku do pierwszego okresu raportowania (21 III- 20 V).

Największy deficyt wody w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca wynosił od -160 do 179 mm notowano na obszarze Pobrzeża Szczecińskiego (Uznam, Wolin, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Goleniowska), na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach Zielonogórskich. Na tych terenach nastąpiło obniżenie KBW w stosunku do poprzedniego okresu od -10 do -20 mm. Duże niedobory wody od -120 do -160 mm wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -70 do -119 mm.

Natomiast najwyższe wartości KBW (najmniejsze niedobory wody) notowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił od -50 do -119 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

⇒ lubuskiego,

⇒ zachodniopomorskiego

⇒ wielkopolskie

⇒ kujawsko-pomorskiego

⇒ łódzkiego,

⇒ dolnośląskiego,

⇒ lubelskiego,

⇒ pomorskiego,

⇒ podlaskiego,

⇒ opolskiego

W drugim okresie raportowania, od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 roku, największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 419 gminach Polski (16,92% gmin kraju) ‒ o 177 gmin i 7,14 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska suszę w zbożach jarych stwierdzono na terenie 14 gmin, co stanowi 8,28% (gmin w województwie).

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 315 gminach Polski (12,72% gmin kraju) ‒ o 160 gmin i 2,14 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na Dolnym Śląsku susza w zbożach jarych stwierdzona została na terenie 9 gmin co stanowi 5,33 % (gmin w województwie).

Suszę stwierdzono także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 237 gminach Polski (9,57% gmin kraju), czyli o 156 gmin i 6,3 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. W województwie Dolnośląskim występowanie suszy stwierdzono na obszarze 5 gmin – 2,96 % gmin w województwie.

Susza została odnotowana także w uprawach krzewów owocowych. Stwierdzona na terenie 195 gmin w Polsce (7,87% gmin kraju) tj. o 9 gmin i 0,37 punktów procentowych mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Na terenie Dolnego Śląska suszę w uprawach drzew owocowych odnotowano na 4 gminach co stanowi 2,37 % (gmin w województwie).

Suszę na terenie upraw drzew owocowych odnotowano w dwóch gminach kraju (0,08% gmin w Polsce). Na terenie Dolnego śląska nie została stwierdzona susza w obrębie drzew owocowych.