Mieszkanka Goli laureatką konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne

Agnieszka Krzysztofik z Goli zajęła II miejsce w regionalnym etapie Ogólnopolskiego konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne, organizowanym przez legnicki oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Konkurs to rodzaj działania prewencyjnego prowadzonego przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca ogólnopolskiego etapu został uhonorowany ciągnikiem.

Laureatka II miejsca Agnieszka Krzysztofik z Goli.

Na naszym etapie regionalnym, spośród sześciu powiatów z terenu działania legnickiego KRUS-u , dwa pierwsze miejsca przypadły powiatowi lubińskiemu, a trzecie legnickiemu. Kasa wręczyła każdemu z laureatów nagrodę, dodatkową ufundowały samorządy.  I miejsce otrzymał Andrzej Rodewald z Kliszowa, drugie miejsce nasza reprezentantka Agnieszka Krzysztofik z Goli, trzecie Antoni Gawluk z Witkówek.

Naszej przedstawicielce, w imieniu wójta Gminy Lubin nagrodę, którą był profesjonalny odkurzacz ogrodowy, wręczył Alfred Pilch zastępca kierownika referatu oświaty i zdrowia.

Gospodarstwa rolne wszystkich laureatów  były poddane profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadziły komisje konkursowe. Sprawdzano czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzili  specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy.

(SR, KRUS)